Bản đồ Hà Nam, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Hà Nam

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam nhé.

Giới thiệu: Huyện cách Hà Nội khoảng 60 km, phía bắc giáp các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức, Hà Nội; phía tây giáp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; phía đông giáp huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý; phía nam giáp huyện Thanh Liêm. Sách Nhất thống trí chép: huyện Kim Bảng từ đời Trần trở về trước gọi là Cổ Bảng thuộc châu Lỵ Nhân. Huyện Kim Bảng đời Trần thuộc lộ Thiên Trường. Từ năm Quang Thái 10 (1397) thuộc trấn Thiên Trường. Năm Quang Thuận 7 (1446) triều đình bỏ trấn dặt thừa tuyên, huyện Kim Bảng thuộc thừa tuyên Thiên Trường. Sau đó vài năm, năm Quang Thuận 10 (1469) vua Lê Thánh Tông cho đổi Thiên Trường thành Sơn Nam, Kim Bảng thuộc thừa tuyên Sơn Nam. Năm Hồng Đức 21 (1490), triều đình bỏ thừa tuyên đặt xứ, Kim Bảng thuộc xứ Sơn Nam. Năm Cảnh Hưng 2 (1741) Triều đình bỏ xứ, đặt lộ, chia Sơn Nam thành hai lộ: Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. Huyện Kim Bảng thuộc Sơn Nam Thượng. Đời Tây Sơn (1788 - 1802) Kim Bảng thuộc trấn Sơn Nam Thượng. Năm Gia Long 3 (1804) huyện Kim Bảng thuộc trấn Sơn Nam. Năm Minh Mệnh 13 (1832), Triều đình thành lập tỉnh Hà Nội, Kim Bảng, phủ Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nội. Năm 1890, phủ Lỵ Nhân được tách ra lập thành một tỉnh riêng lấy tên là Hà Nam, huyện Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam.[cần dẫn nguồn] Sau năm 1975, huyện Kim Bảng có 20 xã: Ba Sao, Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá. Ngày 1-4-1986, thành lập thị trấn Quế - thị trấn huyện lỵ huyện Kim Bảng - trên cơ sở 15 ha diện tích của xã Kim Bình, 111,13 ha diện tích của xã Văn Xá và 62,05 ha diện tích của xã Ngọc Sơn. Ngày 25-9-2000, các xã Phù Vân và Châu Sơn được sáp nhập vào thị xã Phú Lý. Ngày 27-8-2009, chuyển xã Ba Sao thành thị trấn Ba Sao. Ngày 23-7-2013, một phần diện tích và dân số của huyện Kim Bảng gồm 1.090,90 ha diện tích tự nhiên và 11.108 người (gồm 628,53 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ 5.945 người của xã Kim Bình; 462,37 ha diện tích tự nhiên và 5.163 người của xã Thanh Sơn) được điều chỉnh về thành phố Phủ Lý.[1].
Diện tích: 1.090,90 ha
Vùng miền:Bắc bộ
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Google MapBản đồ hành chính Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam:


Danh sách bản đồ các địa phương trong Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam:

Bản đồ Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Thị trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Bản đồ Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Bạn đã từng đến địa điểm trên bản đồ này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ cho bạn bè, hoặc ghi lại cảm nhận của bạn bên dưới nhé!

Bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Bản đồ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Reviewed by Unknown on tháng 1 02, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.